shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0876.872.179
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2020
Begindatum:24 oktober 2005
Naam:Eurotrucking Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 29 oktober 2008
Adres van de zetel: Rue Nicolas Laloux 16 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 1 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 oktober 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) CAPORASO ,  ANTONIO  Sinds 1 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) von Frenckell ,  Ingrid  Sinds 21 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2008
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 10 december 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 28 december 2008
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 28 december 2008
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 28 december 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug