shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0886.689.767
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2006
Begindatum:1 april 2006
Naam:Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2009
Afkorting: VREG
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2006
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 7
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 1 februari 2021
Telefoonnummer:
02/8972701 Sinds 1 april 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vreg.beSinds 1 april 2006(1)
Webadres:
www.vreg.be Sinds 1 april 2006(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 1 april 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Renier ,  Pieterjan  Sinds 1 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2006
Aanbestedende overheid
Sinds 1 april 2006
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug