shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.424.411
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 mei 2019
Begindatum:13 maart 2008
Naam:D.M.V. AUTOMOBILES
Naam in het Frans, sinds 22 april 2014
Adres van de zetel: Rue Nolden 35 Stratenplan
4432 Ans
Sinds 7 maart 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Di Maria ,  Vittorio  Sinds 7 maart 2008
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gustine ,  Olivier  Sinds 13 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2015
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2015
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2015
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 april 2015
BTW 2008  45.401  -  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 1 april 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug