shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1006.483.381
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2024
Begindatum:27 februari 2024
Naam:NERDLO
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2024
Adres van de zetel: Rue de Brialmont 43
4032 Liège
Sinds 27 februari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lejoly ,  Loïc  Sinds 27 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 maart 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 27 februari 2024
Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 27 februari 2024
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 27 februari 2024
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 27 februari 2024
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 27 februari 2024
Btw 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 27 februari 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug