shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.549.476
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 1965
Begindatum:18 september 1965
Naam:Chauffage-Sanitair Decloedt
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 1965
Adres van de zetel: Ardooisesteenweg 60
8800 Roeselare
Sinds 11 januari 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 september 1965
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Decloedt ,  Gustave  Sinds 23 juni 1995
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 17 april 1997
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 17 april 1997
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 17 april 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 1997
 
Detail handel
Sinds 29 juni 1995
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2022
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 februari 2022
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug