shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.002.694
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 1970
Begindatum:28 januari 1970
Naam:Bouwwerken Gebroeders Van Velthoven
Naam in het Nederlands, sinds 28 januari 1970
Adres van de zetel: Hofdreef 5
2990 Wuustwezel
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 januari 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Velthoven ,  Jan  Sinds 28 december 1983
Zaakvoerder (2) Van Velthoven ,  Luc  Sinds 1 april 2011
Zaakvoerder (2) Van Velthoven ,  Marc  Sinds 28 december 1983
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 16 januari 1995
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 16 januari 1995
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 16 januari 1995
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 16 januari 1995
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 16 januari 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 1995
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.570.053 (Immobiliën Van Velthoven)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1986
0422.579.906 (Immovelta)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.570.053 (Immobiliën Van Velthoven)   sinds 31 december 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.579.906 (Immovelta)   sinds 31 december 1986
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug