shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.751.520
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0423.225.054 afgesloten sinds 07/12/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 november 1973
Begindatum:1 november 1973
Naam:GEMA
Naam in het Nederlands, sinds 13 oktober 1982
Adres van de zetel: Lambrechtshoekenlaan 254
2170 Antwerpen
Sinds 1 januari 2022
Telefoonnummer:
03/375 97 47 Sinds 1 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.gema.be Sinds 1 januari 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Greef ,  Steve  Sinds 31 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0423.225.054 afgesloten sinds 07/12/2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0413.751.520 0423.225.054

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0413.751.520

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0413.751.520 0423.225.054

Werkgeversrepertorium
0413.751.520

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug