shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.255.614
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 1975
Begindatum:17 juli 1975
Naam:NIEUWPOORTSE BOUWMAATSCHAPPIJ
Naam in het Nederlands, sinds 17 juli 1975
Afkorting: NIBO
Naam in het Nederlands, sinds 17 juli 1975
Adres van de zetel: Albert I laan 234
8620 Nieuwpoort
Sinds 25 juni 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 juli 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0430.393.750   Sinds 15 november 2002
Bestuurder 0441.461.450   Sinds 18 augustus 2021
Vaste vertegenwoordiger Declercq ,  Guido  (0430.393.750)   Sinds 15 november 2002
Vaste vertegenwoordiger Claeys ,  Monique  (0441.461.450)   Sinds 18 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug