shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.981.195
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 1979
Begindatum:14 december 1979
Naam:WAROQUIER – FISCAAL EN ACCOUNTANTSKANTOOR
Naam in het Nederlands, sinds 20 november 2023
Adres van de zetel: Vredelaan 12
8540 Deerlijk
Sinds 20 februari 2017
Telefoonnummer:
056 75 66 20 Sinds 20 februari 2017(1)
Faxnummer:
056 75 61 20 Sinds 20 februari 2017(1)
E-mail:
info@accountancy-waroquier.beSinds 20 februari 2017(1)
Webadres:
www.accountancy-waroquier.be Sinds 20 februari 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Waroquier ,  Karim  Sinds 20 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1980
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug