shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0420.547.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 mei 1980
Begindatum:5 mei 1980
Naam:Mathieu Drijkoningen
Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 1980
Adres van de zetel: Klein-Rootstraat 3
3680 Maaseik
Sinds 1 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Drijkoningen ,  Jan  Sinds 27 december 2019
Bestuurder Drijkoningen ,  Lode  Sinds 27 december 2019
Bestuurder Drijkoningen ,  Mathieu  Sinds 27 december 2019
Zaakvoerder (1) Drijkoningen ,  Mathieu  Sinds 5 mei 1980
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 juli 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 juli 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 27 december 2019 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug