shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.309.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 1984
Begindatum:8 oktober 1984
Naam:MAUEN P.
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 1984
Adres van de zetel: Chaussée de Huy 176
1325 Chaumont-Gistoux
Sinds 31 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mauën ,  Patrick  Sinds 5 maart 2004
Bestuurder Tolwinska ,  Renata  Sinds 10 april 2006
Gedelegeerd bestuurder Mauën ,  Patrick  Sinds 25 november 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 27 juni 2005
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 74.368,06 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.428.574 (WIJGERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 november 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug