shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.140.902
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 1988
Begindatum:8 december 1988
Naam:TECO
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2010
Adres van de zetel: Wissenstraat 14
9200 Dendermonde
Sinds 13 augustus 1994
Telefoonnummer:
052218998 Sinds 1 januari 1994(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 januari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0685.564.623   Sinds 3 maart 2021
Bestuurder 1000.124.537   Sinds 12 september 2023
Vaste vertegenwoordiger Weekers ,  Patrick  (0685.564.623)   Sinds 3 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger Sarday ,  Mathieu  (1000.124.537)   Sinds 12 september 2023
Gedelegeerd bestuurder 0685.564.623   Sinds 16 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  27.120  -  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 27 juni 2011
Btw 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 27 juni 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 156.867,45 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug