shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.833.659
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 maart 1989
Begindatum:6 maart 1989
Naam:Sanidro
Naam in het Nederlands, sinds 6 maart 1989
Adres van de zetel: Keuzekouter 3
9031 Gent
Sinds 14 september 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Moens ,  David  Sinds 1 oktober 1999
Zaakvoerder (2) Van den Noortgate ,  Claudine  Sinds 1 oktober 1999
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 16 oktober 1995
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 14 oktober 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 14 oktober 2002
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 14 oktober 2002
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 16 oktober 1995
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 14 oktober 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 28.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug