shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.378.623
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1989
Begindatum:22 december 1989
Naam:VSB KETELBOUW CHAUDRONNERIE
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2011
Adres van de zetel: Genkersteenweg 231
3500 Hasselt
Sinds 14 februari 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Coenegracht ,  Marc  Sinds 7 juni 2006
Bestuurder Vanschoonbeek ,  Anne  Sinds 6 juni 2012
Bestuurder Vanschoonbeek ,  Peter  Sinds 7 juni 2006
Gedelegeerd bestuurder Vanschoonbeek ,  Peter  Sinds 6 juni 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.290  -  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 526.773,74 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0466.695.902 (Sales Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 9 maart 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug