shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.243.667
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 1991
Begindatum:29 mei 1991
Naam:AIR SERVICE CENTER
Naam in het Nederlands, sinds 29 mei 1991
Adres van de zetel: Nieuwlandlaan 48
3200 Aarschot
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer:
016 550 540 Sinds 1 januari 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@airservice.beSinds 1 januari 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 mei 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0792.444.468   Sinds 14 november 2022
Vaste vertegenwoordiger van Erkel ,  Remco  (0792.444.468)   Sinds 14 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 24 juni 1991
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 24 juni 1991
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 26 oktober 1998
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 26 oktober 1998
 
Installateur frigorist
Sinds 24 juni 1991
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 24 juni 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 augustus 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0476.902.874 (BENUFI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2004
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug