shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.245.809
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 september 1992
Begindatum:15 september 1992
Naam:ALGEMENE BOUWWERKEN GUY GEURS
Naam in het Nederlands, sinds 15 september 1992
Adres van de zetel: Antoon Catriestraat 63 Stratenplan
9031 Gent
Sinds 13 oktober 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 september 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Geurs ,  Guy  Sinds 29 september 1992
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 19 oktober 1992
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 19 oktober 1992
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 19 oktober 1992
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 februari 2012
Vrijstelling
Sinds 29 februari 2012
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug