shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0457.203.461
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 1996
Begindatum:8 februari 1996
Naam:FIDUPLAN
Naam in het Nederlands, sinds 26 maart 2021
Adres van de zetel: Bisschoppenhoflaan 384   bus 3
2100 Antwerpen
Sinds 8 februari 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fiduplan.beSinds 26 maart 2021
Webadres:
www.fiduplan.be Sinds 26 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 juni 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0874.879.820 (Accountantskantoor Meerschaert-Fonteyn & Partners)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 augustus 2013
0425.893.148 (Boekhoud en Belastingconsulenten Van de Vyver, Cornelis en Co)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.893.148 (Boekhoud en Belastingconsulenten Van de Vyver, Cornelis en Co)   sinds 25 juni 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug