shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.248.676
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 1996
Begindatum:21 november 1996
Naam:B. & K. Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2023
Adres van de zetel: Zangersbos 61
8211 Zedelgem
Sinds 13 maart 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0799.268.617   Sinds 13 maart 2023
Bestuurder 0799.269.310   Sinds 13 maart 2023
Vaste vertegenwoordiger Devidt ,  Kris  (0799.268.617)   Sinds 13 maart 2023
Vaste vertegenwoordiger Devidt ,  Bart  (0799.269.310)   Sinds 13 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 28 maart 2002
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 28 maart 2002
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 28 maart 2002
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 9 januari 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug