shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.340.530
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 1996
Begindatum:28 november 1996
Naam:Contrast
Naam in het Nederlands, sinds 29 september 2022
Adres van de zetel: Keizersplein 53
9300 Aalst
Sinds 29 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van den Bossche ,  Gunther  Sinds 29 september 2022
Zaakvoerder (1) Van den Bossche ,  Gunther  Sinds 21 november 1996
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van schilderwerken
Sinds 30 december 1996
 
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 30 december 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 1996
 
Detail handel
Sinds 30 december 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug