shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.179.147
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 1998
Begindatum:30 september 1998
Naam:VANKEMMEL-VERACX
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 2014
Afkorting: VANVERCO
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 2014
Adres van de zetel: Hoogleedsesteenweg 348   bus 1.02
8800 Roeselare
Sinds 1 juni 2016
Telefoonnummer:
051/224197 Sinds 1 juni 2016(1)
Faxnummer:
051/243990 Sinds 1 juni 2016(1)
E-mail:
info@kantoorhuyghe.beSinds 1 juni 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Veracx ,  Marnix  (0654.920.244)   Sinds 1 juni 2016
Vaste vertegenwoordiger 0654.920.244   Sinds 1 juni 2016
Vaste vertegenwoordiger Vankemmel ,  Marty  (0895.384.036)   Sinds 1 september 2014
Zaakvoerder (3)0654.920.244   Sinds 1 juni 2016
Zaakvoerder (3)0895.384.036   Sinds 1 september 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 november 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 3 februari 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug