shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0473.464.423
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 2000
Begindatum:8 december 2000
Naam:ANTALYS
Naam in het Frans, sinds 6 december 2000
Adres van de zetel: Rue de l'Escalette(TOU) 31 Stratenplan  bus 3
7500 Tournai
Sinds 1 maart 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 december 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gerniers ,  Vincent  Sinds 8 december 2000
Zaakvoerder (2) Van Damme ,  Kathleen  Sinds 15 augustus 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 24 maart 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 24 maart 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug