shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0474.126.595
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2001
Begindatum:20 februari 2001
Naam:R.K.P. SYSTEMS
Naam in het Nederlands, sinds 5 februari 2001
Adres van de zetel: Heiend 63
2275 Lille
Sinds 5 februari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Poels ,  Kilian  Sinds 1 december 2021
Bestuurder Proost ,  Cindy  Sinds 1 december 2021
Zaakvoerder (1) Poels ,  Rudy  Sinds 20 februari 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 26 februari 2001
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 26 februari 2001
 
Leurhandel
Sinds 24 april 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2001
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 april 2011
Vrijstelling
Sinds 20 april 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 7 juli 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug