shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0474.142.631
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2001
Begindatum:21 februari 2001
Naam:ISOPROC
Naam in het Nederlands, sinds 16 februari 2001
Adres van de zetel: Boterstraat(HOM) 23   bus a
2811 Mechelen
Sinds 19 september 2012
Telefoonnummer:
015623935 Sinds 19 september 2012(1)
Faxnummer:
015623936 Sinds 19 september 2012(1)
E-mail:
info@isoproc.beSinds 19 september 2012(1)
Webadres:
www.isoproc.be Sinds 19 september 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 16 februari 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 15 maart 2001
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 15 maart 2001
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 15 maart 2001
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 15 maart 2001
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 15 maart 2001
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 15 maart 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2001
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 21 februari 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 21 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 21 februari 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 21 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 oktober 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  38.323 -  Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug