shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0479.826.633
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2003
Begindatum:21 maart 2003
Naam:Vervaet Verhuis
Naam in het Nederlands, sinds 2 juli 2013
Adres van de zetel: Ambachtenlaan 24 Stratenplan
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
093315780 Sinds 30 december 2014(2)
Faxnummer:
093315789 Sinds 30 december 2014(2)
E-mail:
kurt.vansynghel@vervaetverhuis.beSinds 30 december 2014(2)
Webadres:
www.vervaetverhuis.be Sinds 30 december 2014(2)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 maart 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 juni 2003
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 185.775,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug