shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0500.922.351
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 2012
Begindatum:13 november 2012
Naam:KANTOOR HUMBLET
Naam in het Nederlands, sinds 13 november 2012
Adres van de zetel: Brammertstraatje 17/1 Stratenplan
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 5 februari 2019
Telefoonnummer:
089/791344 Sinds 13 november 2012(1)
Faxnummer:
089/791345 Sinds 13 november 2012(1)
E-mail:
m.humblet@kantoorhumblet.beSinds 13 november 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0687.772.263   Sinds 5 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 december 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 november 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug