shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0534.558.981
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2013
Begindatum:8 mei 2013
Naam:HAEGEMAN MARC
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2013
Adres van de zetel: Nieuwpoortsesteenweg 318
8400 Oostende
Sinds 8 mei 2013
Telefoonnummer:
059514312 Sinds 8 mei 2013(1)
Faxnummer:
059512614 Sinds 8 mei 2013(1)
E-mail:
oostende@haegemanmarc.beSinds 8 mei 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Haegeman ,  Marc  Sinds 6 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 mei 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 mei 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 24 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 8 mei 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 24 mei 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 mei 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 mei 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 8 mei 2013
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 mei 2013
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 8 mei 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 8 mei 2013
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 mei 2013
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 8 mei 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug