shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0554.895.725
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2014
Begindatum:1 juli 2014
Naam:ELECTRONIQUE SECURITE DATA
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2014
Afkorting: ES DATA BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2014
Adres van de zetel: Louizalaan 523
1050 Elsene
Sinds 19 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Benharbet Alami ,  Aziz  Sinds 1 juli 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 8 december 2014
Vrijstelling
Sinds 8 december 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 augustus 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 oktober 2014
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 3 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug