shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0607.919.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 2015
Begindatum:23 maart 2015
Naam:K&K CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 23 maart 2015
Adres van de zetel: Jean-Baptiste Van Pagéstraat 71 Stratenplan
1083 Ganshoren
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Iakab ,  Eniko  Sinds 30 april 2015
Zaakvoerder (2) Kovacs ,  Tibor  Sinds 1 juli 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 23 maart 2015
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 23 maart 2015
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 23 maart 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug