shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0635.500.448
Status:Stopgezet
Sinds 8 juli 2022
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 8 juli 2022
Begindatum:13 augustus 2015
Naam:Prima-Klima
Naam in het Nederlands, sinds 13 augustus 2015
Adres van de zetel: Lilsedijk 28   bus Unit 9.1
2340 Beerse
Sinds 1 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0425.067.460   Sinds 28 april 2022
Vaste vertegenwoordiger Boons ,  Theo  (0425.067.460)   Sinds 28 april 2022
Gedelegeerd bestuurder 0425.067.460   Sinds 28 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 augustus 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 21 augustus 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 augustus 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 augustus 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 13 augustus 2015
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 augustus 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0425.067.460 (WILLEMSEN ANDRE)   sinds 8 juli 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug