shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0643.851.356
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 januari 2020
Begindatum:4 december 2015
Naam:MANILA CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 22 maart 2019
Adres van de zetel: Alex. Pierrardstraat 40 Stratenplan  bus 1EET
1070 Anderlecht
Sinds 22 maart 2019

Doorgehaald adres sinds 28 juni 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 4 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder NICOLAE ,  MARINELA  Sinds 22 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sneessens ,  Guillaume  Sinds 27 januari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug