shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.378.720
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2015
Begindatum:10 december 2015
Naam:De Corte
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2015
Adres van de zetel: Vlierkouter 57
9220 Hamme (Vl.)
Sinds 1 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 8 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De Corte ,  Steven  Sinds 8 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 februari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 22 februari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug