shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0645.743.846
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2016
Begindatum:8 januari 2016
Naam:RND-SECURITY
Naam in het Nederlands, sinds 8 januari 2016
Adres van de zetel: Roeselaarsestraat 25
8870 Izegem
Sinds 1 september 2019
Telefoonnummer:
051 495 500 Sinds 1 februari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vestaguard.beSinds 1 februari 2017(1)
Webadres:
http://www.vestaguard.be Sinds 1 februari 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dauwens ,  Jorn  Sinds 21 maart 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 juli 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 5 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug