shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0658.740.064
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 2016
Begindatum:5 juli 2016
Naam:Mathuzenklus
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 2016
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 19 februari 2021
Adres van de zetel: Hekelgemstraat 66 Stratenplan
9320 Aalst
Sinds 4 juli 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 juli 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Matthys ,  Bram  Sinds 4 juli 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2016
 
Ruwbouw
Sinds 8 augustus 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 augustus 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 augustus 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 augustus 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 8 augustus 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 8 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 8 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 8 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 augustus 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 augustus 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 augustus 2016
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 8 augustus 2016
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 8 augustus 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 augustus 2016
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 8 augustus 2016
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juli 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug