shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0663.907.887
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2016
Begindatum:6 oktober 2016
Naam:L-SOLAR
Naam in het Nederlands, sinds 6 oktober 2016
Adres van de zetel: Matrouwstraat 55
9661 Brakel
Sinds 29 juni 2017
Telefoonnummer:
+32(495)372992 Sinds 29 juni 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@l-solar.beSinds 29 juni 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pattyn ,  Lorentz  Sinds 4 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 oktober 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 14 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 oktober 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug