shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0664.772.177
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2016
Begindatum:19 oktober 2016
Naam:BAUNV
Naam in het Nederlands, sinds 19 oktober 2016
Adres van de zetel: Miksebaan 129 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 1 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0689.695.041   Sinds 1 maart 2018
Bestuurder 0691.635.041   Sinds 1 maart 2018
Vaste vertegenwoordiger Leyssens ,  Walter  (0689.695.041)   Sinds 1 maart 2018
Vaste vertegenwoordiger Kerstens ,  Gert  (0691.635.041)   Sinds 1 maart 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 november 2016
 
Ruwbouw
Sinds 18 november 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 18 november 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 november 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 18 november 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 18 november 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 19 oktober 2016
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 19 oktober 2016
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 19 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 november 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 61.500 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug