shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0669.737.488
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2017
Begindatum:18 januari 2017
Naam:BP PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2017
Adres van de zetel: Peerstalstraat 30 Stratenplan  bus a
8750 Wingene
Sinds 31 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 18 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (2) Plaiy ,  Tiziano  Sinds 2 augustus 2021
Zaakvoerder Plaiy ,  Pascal  Sinds 23 mei 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 14 juni 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juni 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 juni 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 14 juni 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 juni 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 14 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 juni 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 14 juni 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 juni 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 juni 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 14 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juni 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug