shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0674.483.956
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2017
Begindatum:12 april 2017
Naam:DIAMANT BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 12 april 2017
Adres van de zetel: Geelhandlaan 63 Stratenplan
2540 Hove
Sinds 12 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Özaybar ,  Ali  Sinds 12 april 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2017
 
Ruwbouw
Sinds 4 juli 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 juli 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 juli 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 juli 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 juli 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 juli 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 4 juli 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 juli 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 4 juli 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 juli 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 juli 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 juli 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 14 april 2017
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 14 april 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug