shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0674.509.393
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 april 2017
Begindatum:13 april 2017
Naam:AB CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 13 april 2017
Adres van de zetel: F. Vanderstraetenlaan 51 Stratenplan  bus 4D
1190 Vorst
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 13 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Borawski ,  Bogusław  Sinds 13 april 2017
Zaakvoerder Gasińska ,  Marta  Sinds 1 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 13 april 2017
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 13 april 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 april 2017
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 13 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug