shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0686.551.152
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2018
Begindatum:1 maart 2018
Naam:Feytons, Victor
Sinds 1 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Feytons ,  Victor  Sinds 1 maart 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2018
 
Ruwbouw
Sinds 1 maart 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 maart 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 maart 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 maart 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 maart 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 maart 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 maart 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 maart 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug