shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0686.864.423
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2017
Begindatum:28 december 2017
Naam:AdC 100 BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 28 december 2017
Adres van de zetel: Augustin Delportestraat 81 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 28 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0501.625.008   Sinds 28 december 2017
Bestuurder 0633.980.815   Sinds 28 december 2017
Vaste vertegenwoordiger Kell ,  Brixius  (0501.625.008)   Sinds 28 december 2017
Vaste vertegenwoordiger Kearney ,  Stephen  (0633.980.815)   Sinds 28 december 2017
Gedelegeerd bestuurder 0633.980.815   Sinds 28 december 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2018
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2018
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2018
BTW 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.421.651,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug