shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.921.012
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2018
Begindatum:6 februari 2018
Naam:CENTRAL BOX
Naam in het Frans, sinds 28 september 2018
Adres van de zetel: Oude Vijversstraat 40
1190 Vorst
Sinds 26 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 6 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Abdelkafi ,  Chokri  Sinds 6 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 2 mei 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 december 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 2 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 2 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 2 mei 2018
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 2 mei 2018
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 2 mei 2018
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 2 mei 2018
Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 2 mei 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  52.100 -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 2 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug