shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0696.747.436
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 februari 2023
Begindatum:24 mei 2018
Duur entiteit : 1 (in jaren)
Naam:D&R GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 2018
Adres van de zetel: Justus de Harduwijnlaan 36
9000 Gent
Sinds 22 november 2021

Doorgehaald adres sinds 23 juli 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 28 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Dahilov ,  Dzhengis  Sinds 22 november 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verplancke ,  Mieke  Sinds 28 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 september 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  10.130  -  Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 24 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug