shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.671.895
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2018
Begindatum:21 juni 2018
Naam:AMG DESIGN
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2018
Adres van de zetel: Felix Verhaeghestraat 26
8790 Waregem
Sinds 14 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 20 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Gorda ,  Andrei  Sinds 20 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 december 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug