shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0711.847.267
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 2018
Begindatum:18 oktober 2018
Naam:MDW SANITAIR
Naam in het Nederlands, sinds 16 oktober 2018
Adres van de zetel: Zoutziedersstraat 3 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 18 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dewulf ,  Miguel  Sinds 16 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 november 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 20 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug