shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.907.006
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2018
Begindatum:27 december 2018
Naam:LEWIS NATURAL PET FOOD
Naam in het Nederlands, sinds 24 februari 2022
Adres van de zetel: Bulsstraat 77
3570 Alken
Sinds 1 november 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Rudder ,  Katrien  Sinds 10 februari 2022
Bestuurder Ramaekers ,  Bregt  Sinds 24 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 november 2023
Btw 2008  01.490  -  Fokken van andere dieren
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 24 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.762 -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug