shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0726.730.136
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2019
Begindatum:24 april 2019
Naam:R&N DESIGN
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 2019
Adres van de zetel: Naamsesteenweg 187 Stratenplan
3001 Leuven
Sinds 29 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 24 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Duicu ,  Andrei  Sinds 29 juni 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 maart 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 15 april 2021
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 15 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug