shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0729.713.281
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2019
Begindatum:3 juli 2019
Naam:FINANZA
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2019
Adres van de zetel: Strijdersstraat 61 Stratenplan
2650 Edegem
Sinds 3 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 3 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Franckx ,  Cathy  (0544.685.979)   Sinds 3 juli 2019
Zaakvoerder 0544.685.979   Sinds 3 juli 2019
Zaakvoerder Van Rillaer ,  Enzo  Sinds 3 juli 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 3 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juli 2019
 
 

Toelatingen

Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 22 augustus 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 3 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug