shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0735.770.536
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2019
Begindatum:14 oktober 2019
Naam:Horsten, Jannes
Sinds 14 oktober 2019
Telefoonnummer:
0489581443 Sinds 15 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
slothsworkshop@gmail.comSinds 15 oktober 2019
Webadres:
www.slothsworkshop.be Sinds 15 oktober 2019
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Horsten ,  Jannes  Sinds 14 oktober 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 14 oktober 2019
Btw 2008  77.292  -  Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Sinds 14 oktober 2019
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 14 oktober 2019
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 14 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug