shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0736.430.532
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2019
Begindatum:15 oktober 2019
Naam:TD Accountancy
Naam in het Nederlands, sinds 14 oktober 2019
Adres van de zetel: Gaverlanddam(BEV) 17 Stratenplan
9120 Beveren
Sinds 14 oktober 2019
Telefoonnummer:
+32499107606 Sinds 15 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tahnee@tdaccountancy.beSinds 21 oktober 2019
Webadres:
www.tdaccountancy.be Sinds 21 oktober 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dedeystere ,  Tahnee  Sinds 14 oktober 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 14 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 14 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 14 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug