shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.676.592
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 mei 2020
Begindatum:27 mei 2020
Naam:BELGA BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 2020
Adres van de zetel: Rijksweg 981 Stratenplan
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 27 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dirkx ,  Daan  Sinds 27 mei 2020
Bestuurder Husic ,  Edis  Sinds 27 mei 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 27 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juni 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 juni 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 27 juni 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 juni 2020
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 27 juni 2020
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 juni 2020
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 27 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug